برای هر طبیعت‌گرد ، سفر به کویر یا تور کویر می‌تواند یکی از بهترین تجربیات طبیعت‌گردی باشد. طبیعت کویر و حیات سرسخت آن به قطع یکی از جذاب‌ترین پدیده‌های طبیعی است. کویر با خلق و خوی ایرانی ها سازگاری دارد. عارفی تشنه را می ماند. در این تشنگی آرامشی هست که هیچ جا پیدا نمی کنید. بنابراین شاید کویرهای ایران یکی از بهترین جاهایی هستند که شما می توانید چند روزی خود را به آنها بسپارید.

وجه تسمه اش چیست؟!

دقیقا مشخص نیست که واژه کویر از چه زمانی و کجا آمده است . برخی معتقدند که کویر ریشه ای از کلمه کبیر و دشت کویر به معنای دشتی بزرگ و پهناور است .از دیگر کلماتی که می تواند ریشه اصلی واژه کویر باشد می توان به گور یا کور اشاره کرد. از آنجایی که این منطقه در زمانهای گذشته دارای گله های گور آسيايي بوده است (متاسفانه در سالهاي اخير هيچگونه گوري در منطقه كوير مركزي مشاهده نشده است) و کور در زبان ساسانی به معنای ساده است می توان به این نتیجه رسید که کویر از ریشه ساسانی کلمه کور گرفته شده است . همچنین کپه یا کفه در پارسی پهلوی به معنی فنجان یا کاسه بوده است و از آنجا که کویر مانند کاسه ای محصور به کوه ها است، می تواند وجه تسمیه کویر باشد.

 

در تور کویر امکان لمس توضیحات فوق را به عینه خواهید داشت. از دشت پهناور تا کاسه ای محصور.