سفر برای افراد طبیعت گرد حکم حیات را دارد و سفر به کویر نه تنها برای هر طبیعت‌گرد بلکه برای هر سلیقه ای می‌تواند یکی از بهترین تجربیات طبیعت‌گردی باشد. طبیعت کویر و حیات سرسخت آن به قطع یکی از جذاب‌ترین پدیده‌های طبیعی است. کویر با خلق و خوی ایرانی ها سازگاری دارد. عارفی تشنه را می ماند. در این تشنگی آرامشی هست که هیچ جا پیدا نمی کنید. بنابراین شاید کویرهای ایران یکی از بهترین جاهایی هستند که شما می توانید چند روزی خود را به آنها بسپارید.

اما چه زمانی؟

 آبان گل سرسبد برای سفر و تور کویر است. در آبان ماه هوای کویر چه در روز و چه در شب در بهترین حالت خود قرار دارد.اگر زودتر یا دیرتر به کویر بروید ممکن است در طول روز، گرما و در شب ، سرما شما را آزرده خاطر کند. در این زمان جاندارانی که کویر زیستگاهشان محسوب می شود ، اندک اندک به خاطر آنکه هوا روبه خنکی می رود ، به عمق شن ها رفته یا به خواب زمستانی می روند و کویر بیش از پیش مأمن امنی برای گردشگران محسوب می شود. 

 

در تور کویر به مقاصد گوناگون بخصوص در تورهای چند روزه باید همیشه نکات ایمنی و فنی خاصی هم از سوی گرشگران و هم برگزارکنندگان رعایت شود که در مطالب بعد به تفصیل ار آنها خواهیم گفت.