نمایش ۴۰ فرش تاریخی در موزه فرش ایران

نمایش ۴۰ فرش تاریخی در موزه فرش ایران

موزه فرش ایران در روز ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۶ تاسیس شده است و محل نگهداری و نمایش با ارزش‌ترین نمونه‌های قالی ایران از قرن نهم هجری تا دوره معاصر است.
این موزه از ۲۵ بهمن، میزبان ۴۰ فرش نفیس تاریخی از دوره صفویه تا قاجاریه همزمان با چهلمین سالگرد تاسیسش است.
زمان: ۲٥ بهمن تا ۲۵ اسفند از ساعت ۱۹-۱۷
ضلع شمالی پارک لاله، موزه فرش ایران