در کشمیر جابجایی مردم عادی در قسمت هایی از شهر به وسیله این قایق های چوبی که "شیکارا" نام دارد انجام می شود و آن ها به راحتی با این طرز نشستن خاص بین مقاصد مورد نظرشان رفت و آمد می کنند.

چشمانتان را ببندید و یک دقیقه در بهشت باشید.

ویدیوهای بیشتری از کشمیر ببینید.