کشمیر؛ دره ی رویاها

زیبایی و جاذبه‌های طبیعی این سرزمین به همراه آب و هوای مطبوع و معتدل آن باعث شده تا کشمیر از دیرباز در نسخه های قدیمی به عنوان بهشت روی زمین شهرت پیدا کند.

برای اطلاعات بیشتر به تورکشمیر مراجعه کنید.