شب کویر یک افسون است؛شما را مسخ می کند. به دنیایی می برد که شاید تجسم آن هم دور از انتظار باشد. به دور دست ها می روید و غرق می شوید

تور کویر مصر |تور تعطیلات آبان|

حرکت ساعت 9 شب از تهران

روز اول: 

رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خونه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، استراحت، گشت عصر در منطقه، صرف شام در خانه محلی، شب نشینی در کنار آتش.

روز دوم:

ریال435,000,000

اکثر ما فیلم "خیلی دور،خیلی نزدیک" را دیده‎ایم. رضا میرکریمی در سال 1383 این فیلم را ساخت و مسعود رایگان با بازی درخشانش در این فیلم، خاطره‌ای به یاد ماندنی از خود به جای گذاشت.شاید خیلی از ما بعد از دیدن این فیلم ...

تور کویر مصر |دی ماه 93|

حرکت ساعت 9 شب از تهران
روز اول: رسیدن به مصر – صرف صبحانه در خانه محلی – گشت منطقه و پیاده روی در منطقه – بازگشت به سمت خونه محلی – صرف ناهار در خانه محلی – استراحت – گشت عصر در منطقه . صرف شام در خانه محلی – شب نشینی در کنار آتش-اقامت در خانه محلی
روز دوم: صرف صبحانه در خانه محلی – حرکت به سمت انارک – بازدید از انارک – حرکت به سمت نائین – صرف ناهار در نائین – حرکت به سمت تهران – رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

از کویر مصر بیشتر بخوانید

ریال230,000,000

تور کویر مصر |دی ماه 93|

حرکت ساعت 9 شب از تهران
روز اول: رسیدن به مصر – صرف صبحانه در خانه محلی – گشت منطقه و پیاده روی در منطقه – بازگشت به سمت خونه محلی – صرف ناهار در خانه محلی – استراحت – گشت عصر در منطقه . صرف شام در خانه محلی – شب نشینی در کنار آتش-اقامت در خانه محلی
روز دوم: صرف صبحانه در خانه محلی – حرکت به سمت انارک – بازدید از انارک – حرکت به سمت نائین – صرف ناهار در نائین – حرکت به سمت تهران – رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

از کویر مصر بیشتر بخوانید

ریال230,000,000

تور کویر مصر |تعطیلات 22 بهمن|

حرکت ساعت 9 شب از تهران
روز اول: رسیدن به مصر – صرف صبحانه در خانه محلی – گشت منطقه و پیاده روی در منطقه – بازگشت به سمت خانه محلی – صرف ناهار در خانه محلی – استراحت – گشت عصر در منطقه . صرف شام در خانه محلی – شب نشینی در کنار آتش
روز دوم: صرف صبحانه در خانه محلی – حرکت به سمت انارک – بازدید از انارک – حرکت به سمت نائین – صرف ناهار در نائین – حرکت به سمت تهران – رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

از کویر مصر بیشتر بخوانید

 

ریال230,000,000