از شب نشینی و دیدن ستاره ها در کویر زیاد شنیده اید اما تاکنون موفق به تجربه آن شده اید؟! 

شب کویر یک افسون است؛شما را مسخ می کند. به دنیایی می برد که شاید تجسم آن هم دور از انتظار باشد. به دور دست ها می روید و غرق می شوید. 

حال چه جایی بهتر از مصر برای این شب نشینی و کنکاش در آسمان. کویر مصر جزو کویرهایی است که در دل ایران سکنا گزیده و اسم خود را از روستای مصر گرفته است. شب نشینی و آتش روشن کردن در دل کویر، رویت ستارگان در دل کویر که به گفته ی دکتر شریعتی "و الماس های چشمک زن و بازیگر ستارگان ٬ نه دیگر روزنه هایی بر سقف شب به فضای ابدیت ٬ پنجره هایی بر حصار عبوس غربت من ٬ چشم درچشم آن خویشاوند تنهای من که کراتی همانند و هم نژاد کویر و هم جنس و هم زاد زمین" ، جاذبه هایی است که تنها در دل کویر آنها را می توان یافت.

تور کویر مصر از آن سفرهاییست که به دلیل نزدیکی به چندین جاذبه ی کویری نظیر روستای بیاضه،عروسان،خور،گرمه، آب گرم، چشمه و دریاچه های نمک همیشه مورد توجه بوده است.یکی دیگر از دلایلی که کویر مصر مورد توجه قرار گرفته است وجود منطقه بکر کویری است که این امکان را ایجاد می کند تا بتوانید در دل کویر روی شنهای نرم قدم بزنید و از سکوت کویر و بی انتها بودنش لذت ببرید. در تور کویر مصر مسیر پیمایش یکروزه ای داریم و به منطقه ی فرحزاد سر می زنیم و حتی وارد منطقه ای به نام تخت رستم نیز می شویم.

 

تا جایی که می توانید نخوابید !چرا که اگر تصمیم به سفر شخصی یا شرکت در تورهای طبیعت گردی به مقصد کویر را دارید سعی کنید از تمام وقت کن به بهترین نحو استفاده کنید؛ مخصوصا از آسمان شب. مطمئن باشید ارزش بی خوابی اش دارد.