مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1394/07/29
تاریخ برگشت: 
1394/08/02
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
تکمیل
 ریال435,000,000, 
435000 تومان
-+

حرکت ساعت 9 شب از تهران

روز اول: 

رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خونه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، استراحت، گشت عصر در منطقه، صرف شام در خانه محلی، شب نشینی در کنار آتش.

روز دوم:

حرکت به سمت گرمه، بازدید از قلعه و کوچه باغهای گرمه، بازدید از چشمه و باغات گرمه، صرف ناهار در کنار چشمه، بازدید از قلعه بیاضیه، حرکت به سمت دریاچه نمک کویر، بازدید از کانال نمک و چاه دستکن در دل کویر، تماشای غروب آفتاب، بازگشت به سمت مصر، صرف شام و اقامت در خانه محلی.

روز سوم:

صرف صبحانه در خانه محلی، حرکت به سمت انارک، بازدید از انارک، حرکت به سمت نائین، بازدید از مسجد جامع و خانه پیرنیا، صرف ناهار در نائین، گشت در نائین، حرکت به سمت تهران بعد از نهار، رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

 

 

غذا و پذایرایی: 
روزصبحانهناهارشام
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسط
1خانه محلی  ژیوار خانه محلیژیوار خانه محلیژیوار
2خانه محلیژیوارطبیعتژیوارخانه محلیژیوار
3خانه محلیژیواررستورانژیواردر راهگردشگر
نوع اقامت: 
روزمحلتوضیح
1وسیله نقلیهدر راه
2خانه محلیروستای مصر
3خانه محلیروستای مصر
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!