الف_ جاذبه های فرهنگی و هنری
این جاذبه ها در چهار گروه طبقه بندی می شوند: مراکز زیارتی، آثار تاریخی و موزه ها، آثار هنری، صنایع دستی و معماری و اقوام، ایلات و عشایر.
ب_ جاذبه های طبیعی

در 4 کیلومتری روستای خوش آب و هوای جلیزجند به کوه بلند واشی میرسید. در این کوه تنگه ای طبیعی وجود دارد که رودخانه ای از آن عبور می کند و در فصل تابستان پذیرای بسیار از گردشگران داخلی و خارجی است.

منابع تفرجی کویر و بیابان: منابع تفرجی طبیعی کویر و بیابان مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپوگرافی، آب و هوا، منابع آب و تیپ و ترکم

منابع تفرجی طبیعی جنگل: توده های جنگلی، بیشه زارها یا اجتماعات درختی پیرامون رودخانه ها، دشت های سیلابی، مجاور برکه ها و آبگیرها، درختان شاخص جانوران جنگل زی، رودخانه های جنگلی، آبگیهای جنگلی، آبشار و غار جنگلی، چشم اندازهای جنگلی.

موسسه فرهنگ و سفر ژیوار در طول سه سال فعالیت خود سفرهای متعددی را به جنگل زیبا و حفاظت شده الیمستان انجام داده است. بیشتر این تورها در غالب سفرهای یک روزه و گهگاه چند روزه بوده است. سفر به الیمستان در هر فصل زیبایی¬های خاص خود را دارد.

هریجان روستای زیبا و سرسبزی است که در بخش کلاردشت و شهرستان چالوس قرار دارد.