مکان: 
استان تهران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/08/09
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 5,400,000ریال 
54000 تومان
-+

ساعت 6 صبح از تهران به سمت فشم حرکت خواهیم کرد. صبحانه را بصورت منوی انتخابی و داخل رستورانی در فشم خواهیم بود و از آنجا به سمت روستای آهار حرکت می کنیم.

شروع پیاده روی از داخل روستای آهار خواهد بود و بعد از گذر از داخل روستا وارد کوچه باغهای آهار می شویم و تا نزدیکی چشمه آهار حرکت خواهیم کرد. در آنجا استراحت کوتاهی می کنیم و به سمت امامزاده ادامه مسیر می دهیم. ناهار را در کنار امامزاده خواهیم بود و در صورتی که زمان به ما اجازه دهد و بصورت داوطلبانه به سمت آبشار حرکت کرده و آبشار را نیز خواهیم دید.

 

برنامه سفر آهار به شکراب جزو برنامه سفرهای متوسط و بالاتر از متوسط است.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 رستوران   ژیوار  طبیعت گردشگر  - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
کوهپیمایی
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!