اجرای رقص زیبای آذربایجانی در داغستان

برای اطلاع از سفر موسیقایی از باکو تا تبریز با حضور پروفسور ژان دورینگ به اینجا بروید.