مکان: 
آلمان و فرانسه
نوع سفر: 
تور خارجی
فرهنگی
تاریخ حرکت: 
1394/10/05
تاریخ برگشت: 
1394/10/14
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
ریال0,
1650 یورو+بلیط هواپیما
-+

روز اول: 
حرکت ساعت 8:55 از فرودگاه امام خمینی . در ساعت 13:10 در فرودگاه فرانکفورت به زمین می نشینیم و به سمت مرکز هنر زندگی اروپا (اشرم)حرکت می کنیم.

روز دوم:
صبح کلاس یوگا و هنر زندگی، بعد از ظهر پیاده روی در جنگل بلک فارست

روز سوم:
صبح کلاس یوگا و هنر زندگی، بعد از ظهر اسکی

روز چهارم:
صبح کلاس یوگا و هنر زندگی، بعد از ظهر پیاده روی در برف

روز پنجم:
صبح کلاس یوگا و هنر زندگی، بعد از ظهر استخر آب گرم

روز ششم:
صبح کلاس یوگا و هنر زندگی ، بعد از ظهر گشت در اشتراسبورگ و شرکت در جشن سال نو

روز هفتم:
حرکت به سمت پاریس و گشت در پاریس

روز هشتم:
گشت در پاریس

روز نهم:
حرکت به سمت فرانکفورت و گشت در فرانکفورت

روز دهم
:حرکت در ساعت 2 بعد از ظهر به سمت تهران

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار  رستوران ژیوار  رستوران ژیوار
2 رستوران ژیوار رستوران ژیوار رستوران ژیوار
3 رستوران ژیوار رستوران ژیوار  رستوران ژیوار 
4 رستوران ژیوار رستوران ژیوار رستوران ژیوار
5 رستوران ژیوار رستوران ژیوار رستوران ژیوار
6 رستوران ژیوار رستوران ژیوار رستوران ژیوار
7 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
8 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
9 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
10 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 اقامتگاه سازمان هنر زندگی اروپا(اشرام)  
2 اقامتگاه سازمان هنر زندگی اروپا(اشرام)  
3 اقامتگاه سازمان هنر زندگی اروپا(اشرام)  
4 اقامتگاه سازمان هنر زندگی اروپا(اشرام)  
5 اقامتگاه سازمان هنر زندگی اروپا(اشرام)  
6 اقامتگاه سازمان هنر زندگی اروپا(اشرام)  
7 هتل  
8 هتل  
9 هتل  
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 هواپیما پرواز ایران ایر
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 وسیله نقلیه در اختیار  با توجه به تعداد گردشگران
7 قطار از اوپنا به پاریس
8    
9 قطار پاریس به فرانکفورت
10 هواپیما ایران ایر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است
تور ویژه

سوالی دارید؟ بپرسید!