مکان: 
استان هرمزگان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1395/1/8
تاریخ برگشت: 
1395/1/12
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 795,000ریال 
795000 تومان
-+

 

روز اول: حرکت دوشنبه 1395/1/8 ساعت 14:00 از ایستگاه راه‎آهن

روز دوم: حوالی 9 صبح به بندرعباس می رسیم و از آنجا توسط تاکسی های دریایی به سمت قشم می رویم. تا ظهر از تنگه چاهکوه بازدید خواهیم کرد و برای ناهار به خانه محلی می رویم.پس از اسکان و استراحت و صرف ناهاربرای بازدید از جنگل های حرا را می رویم و سپس به کارگاه لنج سازی لافت خواهیم رفت. شب را در خانه محلی به صبح می رسانیم.

روز سوم: شامل دو برنامه مجزا می باشد.
برنامه اول :پس از صبحانه راهی اسکله جنوبی جزیره می شویم تا با قایق به سمت جزیره هنگام برویم. قبل از رسیدن به هنگام ،دلفین های بازیگوش را در آب های خلیج فارس خواهیم دید. از سمبوسه های تازه و خوش طعم هنگام خواهیم چشید. در ادامه به دره ستاره ها رفته و سپس غروب را در ساحل جزیره ناز مشاهده می کنیم.
برنامه دوم : گشت در جزیره زیبای هرمز( اختیاری)

روز چهارم: پس از صبحانه راهی اسکله اصلی جزیره می شویم و بعد از رسیدن به بندر عباس راهی تهران می شویم.

 روز پنجم: رسیدن به تهران حدود ساعت 10 صبح پنجشنبه

* در صورت استفاده از گشت جزیره هرمز مبلغ 1000000 ریال  (صد هزار تومان)  به مبلغ تور اضافه می گردد.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         قطار گردشگر
2 قطار گردشگر خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار
3 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار
4 خانه محلی ژیوار قطار گردشگر قطار گردشگر
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 قطار قطار 6 تخته لوکس
2 خانه محلی روستای طبل
3 خانه محلی روستای طبل
4 قطار قطار 6 تخته لوکس
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1قطارتهران - بندرعباس
2وسیله نقلیه در اختیارقشم
3وسیله نقلیه در اختیارقشم
4وسیله نقلیه در اختیارقشم
 5قطاربندرعباس - تهران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!