مکان: 
هندوستان
نوع سفر: 
تور خارجی
فرهنگی
تاریخ حرکت: 
1395/12/30
تاریخ برگشت: 
1396/01/07
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
تکمیل
50,000,000 ریال
830 دلار+بلیت
-+

تور جشن رنگ هندوستان |تور نوروز 96|

نرخ ارائه شده مربوط به پایین ترین کلاس پروازی هواپیما است. برای آگاهی از قیمت دقیق پرواز با دفتر ژیوار تماس بگیرید

روز اول : حرکت از تهران به سمت دهلی

روز دوم: گشت در دهلی و بازدید از اماکن تاریخی

روز سوم:  وقت آزاد در دهلی

روز چهارم: حرکت از دهلی به سمت ماتورا. باقی روز وقت آزاد

روز پنجم: شرکت در جشن رنگ

روز ششم: حرکت از ماتورا به سمت جیپور. بازدید از آگرا در میانه مسیر 

روز هفتم: گشت در جیپور

روز هشتم: حرکت از جیپور به دهلی و بازگشت به سمت تهران 

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 رستوران   ژیوار  رستوران گردشگر  رستوران گردشگر
2 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
3 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران   گردشگر
4 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
5 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
6 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
7 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
8 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 دهلی هتل 5 ستاره
2 دهلی هتل 5 ستاره
3 ماتورا هتل 3 ستاره
4 ماتورا هتل 3 ستاره
5 جیپور هتل 5 ستاره
6 جیپور هتل 5 ستاره
7 دهلی هتل 5 ستاره
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 هواپیما هواپیمایی ماهان (تهران-دهلی)
2 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
3 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
4 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
5 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
6 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
7 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
8 هواپیما هواپیمایی ماهان (دهلی-تهران)
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!

تورهای پیشنهادی