تور جنگل ابر، انتخاب اول تعطیلات
 تور جنگل ابر از نظر درجه سختی جزو سفرهای متوسط است البته به شرطی که اهل اقامت در خانه محلی باشید. تور جنگل ابر سفری است به عمق جنگل های هیرکانی. اگر در تعطیلات دنبال توری هستید که شما را ببرد به دوران ژوراسیک تور جنگل ابر بهترین انتخاب است. 
نکته ی دیگر در مورد تور جنگل ابر این است که این منطقه بین دو اکوسیستم نیمه بیابانی و جنگلی قرار دارد و بنابراین تنوع پوشش گیاهی و جانوری در این منطقه منحصر به فرد است. 

 

شاید تنها نکته منفی در مورد تور جنگل ابر این باشد که در زمان تعطیلات، ازدحام توریست در منطقه باعث ضرر رساندن به اکوسیستم می شود. 
 
                                                جنگل ابر