مکان: 
استان مازندران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/08/11
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 28,500,000ریال 
285000 تومان
-+

روز نخست : حرکت ساعت 5 صبح از تهران - صرف صبحانه در رستورانی در جاده چالوس - ادامه مسیر به سمت تنکابن - رسیدن به خونه گلی - صرف ناهار در خونه گلی - استراحت - گشت عصر در منطقه - صرف شام در خونه گلی - شب نشینی در خونه گلی

روز دوم: صرف صبحانه در خونه گلی - حرکت به سمت چالوس - رفتن کنار دریا - صرف ناهار در کنار دریا - ادامه مسیر به سمت تهران - رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  ژیوار  رستوران خونه گلی   ژیوار خونه گلی ژیوار
2 خونه گلی ژیوار رستوران گردشگر - -
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 خونه گلی تنکابن
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!