مکان: 
هلند
نوع سفر: 
تور خارجی
فرهنگی
تاریخ حرکت: 
1395/1/1
تاریخ برگشت: 
1395/1/8
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 ریال0, 
1750 یورو + هزینه بلیط
-+

 

روز اول: حرکت از تهران به سمت آمستردام. پیاده روی در آمستردام و بازدید از موزه ون گوگ. 

روز دوم: پیاده روی در آمستردام و بازدید از موزه ی آنه فرانک

روز سوم: حرکت از آمستردام به ولدام و گشت در ولدام و مارکن. سپس بازگشت به آمستردام 

روز چهارم: وقت آزاد

روز پنجم: حرکت از آمستردام به روتردام؛ گشت در روتردام

روز ششم: حرکت از روتردام به سمت آمستردام. در میانه راه بازدید از کوکنهوف و لاهه

روز هفتم: وقت آزاد

روز هشتم: حرکت به سمت تهران. رسیدن به تهران

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 رستوران   ژیوار  رستوران  گردشگر رستوران گردشگر
2 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
3 رستوران ژیوار رستوران گردشگر  رستوران  گردشگر
4 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
5 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
6 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
7 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
8 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 آمستردام هتل 4 ستاره
2 آمستردام هتل 4 ستاره
3 آمستردام هتل 4 ستاره
4 آمستردام هتل 4 ستاره
5 روتردام هتل 4 ستاره
6 آمستردام هتل 4 ستاره
7 آمستردام هتل 4 ستاره
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 هواپیما هواپیمایی ایران ایر (تهران-آمستردام)
2 هواپیما با توجه به تعداد گردشگران
3 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
4 - -
5 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
6 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
7 - -
8 هواپیما هواپیمایی ایران ایر (آمستردام-تهران)
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است
تور ویژه

سوالی دارید؟ بپرسید!