مکان: 
اسپانیا
نوع سفر: 
تور خارجی
فرهنگی
تاریخ حرکت: 
1394/3/14
تاریخ برگشت: 
1395/3/21
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 ریال0, 
1750 یورو + هزینه بلیط
-+

 

روز اول: حرکت از تهران به مادرید

روز دوم: گشت در مادرید

روز سوم: گشت اختیاری

روز چهارم:حرکت از مادرید به بارسلونا

روز پنجم:  گشت در بارسلونا

روز ششم:گشت اختیاری

روز هفتم: حرکت از بارسلونا به مادرید و وقت آزاد

روز هشتم: حرکت از مادرید به تهران

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار رستوران  گردشگر  رستوران  گردشگر 
2 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران  گردشگر 
3 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران   گردشگر  
4 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران  گردشگر 
5 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران  گردشگر 
6 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران  گردشگر 
7 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران  گردشگر 
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 مادرید هتل 4 ستاره
2 مادرید هتل 4 ستاره
3 مادرید هتل 4 ستاره
4 بارسلونا هتل 4 ستاره
5 بارسلونا هتل 4 ستاره
6 بارسلونا هتل 4 ستاره
7 مادرید هتل 4 ستاره
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 هواپیما از تهران به مادرید
2 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
3 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
4 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
5 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
6 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
7 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
8 هواپیما از بارسلونا به تهران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!