مکان: 
چابهار
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1394/12/27
تاریخ برگشت: 
1395/1/5
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
تکمیل
 ریال8,250,000, 
825000 تومان
-+

 

روز اول: حرکت ساعت 23 از تهران

روز دوم: صرف صبحانه، بازدید از ارگ قدیم سر یزد، دژ فرافر، صرف نهار، بازدید از روستای سنگی تاریخی میمند، اقامت در خانه محلی میمند

روز سوم: صرف صبحانه، صرف نهار در سیرجان، حرکت به سمت بندر عباس، بازدید از معبد هندوها، اقامت در هتل 1 ستاره میناب

روز چهارم: صرف صبحانه، حرکت به سمت جاسک ، صرف نهار در لیردف، حرکت به سمت چابهار از جاده کناره دریای عمان، بازدید از چشمه های گلفشان تنگ، اقامت در خانه محلی

روز پنجم: صرف صبحانه بازدید از تالاب صورتی رنگ لیپار ، کوههای مینیاتوری و مریخی جاده بریس، سواحل زیبای دریای عمان در منطقه پسابندر ، بازگشت به چابهار صرف نهار، بازدید از مسجد جامع تیس(طیس) ، غار های سه گانه بان می سیتی ، برکه تمساح، قلعه پرتغالیها ، بقعه غلام رسول، اقامت در خانه محلی

روز ششم: صرف صبحانه، حرکت به سمت ایرانشهر، صرف نهار، بازدید از قلعه ناصری، اقامت در هتل قصر ایرانشهر

روز هفتم: صرف صبحانه، حرکت به سمت بم، صرف نهار، بازدید از ارگ تاربخی بم، حرکت به سمت کلوت های شهداد، اقامت در کمپ شهداد

روز هشتم: صرف صبحانه، بازدید از کلوتهای شهداد، حرکت به سمت تهران

غذا و پذایرایی: 
روزصبحانهناهارشام
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسط
1      
2رستورانژیواررستورانگردشگررستوران مهمانسراگردشگر
3رستوران مهمانسراژیواررستورانگردشگررستوران گردشگر 
4طبیعتژیواررستورانگردشگررستورانگردشگر
5خانه محلیژیواررستورانگردشگررستورانگردشگر
6خانه محلیژیواررستورانگردشگررستورانگردشگر
7رستوران هتلژیواررستورانگردشگررستورانگردشگر
8خانه محلیژیواررستوران گردشگر رستورانگردشگر
نوع اقامت: 
روزمحلتوضیح
1 اتوبوس
2میمندخانه محلی
3مینابهتل 2 ستاره
4چابهارخانه محلی
5چابهارخانه محلی
6قصر ایرانشهرهتل 2 ستاره
7شفیع آبادخانه محلی
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
2وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
3وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
4وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
5وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
6وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
7وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کلاه آفتابی
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!