مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1394/12/29
تاریخ برگشت: 
1395/1/2
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 345,000ریال 
345000 تومان
-+

 

روز اول : صبح زود از تهران به سمت روستای خور حرکت می کنیم، پس از صرف صبحانه در رستوران مسیر خود را تا رسیدن به روستای خور ادامه میدهم و در حوالی غروب به محل اقامت خود در خانه محلی می رسیم، در شب برنامه آتشونی و شعرخوانی خواهیم داشت.

روز دوم : پس از صرف صبحانه برای شتر سواری و گشت و گذار در روی رمل ها برای صرف ناهار به خانه محلی باز خواهیم گشت، سپس به سمت روستای گرمه خواهیم رفت، در روستا پس از بازدید از قلعه گرمه و عبور از باغ های درختان نخل به چشمه گرمه می رسیم و مدتی را در کنار چشمه خواهیم بود. پس از آن به سمت روستای خور و محل اقامت باز می گردیم 

روز سوم : پس از صرف صبحانه برای بازدید از دریاچه نمک و شش ضلعی های نمکی می رویم ، ناهار را در خانه محلی صرف خواهیم کرد و محل اقامت خود را به سمت نایین ترک می کنیم، در نایین از مسجد جامع نایین و خانه تاریخی پیرنیا دیدن خواهیم کرد و پس از آن به تهران بازخواهیم گشت

* توجه داشته باشیم که مسافت  و فاصله بین شهرها طولانی است، بنابراین خواهشمندیم در سراسر برنامه مساعدت و همکاری لازم را با سرپرست برنامه برای هر چه دقیق تر برگزار شدن برنامه سفر بعمل بیاوریم و وسایل شخصی همچون کتاب، مجله و فلش موسیقی همراه داشته باشین.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار  رستوران   گردشگر خانه محلی ژیوار
2 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار
3 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار -  - 
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!