مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1394/8/6
تاریخ برگشت: 
1394/8/8
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 ریال205,000,000, 
205000 تومان
-+

حرکت ساعت 22 از تهران

روز اول: رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، بازدید از دریاچه نمک، شب نشینی دور آتش و صرف شام در خانه محلی

روز دوم : پس از صرف صبحانه برای بازدید به سمت روستای گرمه و چشمه های کویری و ماهی های آن می رویم ، پس از صرف ناهار به سمت تهران حرکت می کنیم.

 

رسیدن به تهران حدود ساعت 23

 

غذا و پذایرایی: 
روزصبحانهناهارشام
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسط
1    در راهگردشگر
2خانه محلیژیوارخانه محلیژیوارخانه محلیژیوار
3خانه محلیژیوارخانه محلیژیوار  
نوع اقامت: 
روزمحلتوضیح
1وسیله نقلیهدر راه
2خانه محلیروستای خور
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!