مکان: 
استان یزد
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/08/10
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 46,000,000ریال 
460000 تومان
-+

روز اول : حرکت از تهران ساعت 11 شب.

روز دوم: رسیدن به یزد – صرف صبحانه در یزد – گشت در بافت قدیمی یزد – بازدید از قلعه سکوت در غروب -  اقامت در سریزد – شرکت در مراسم شب عاشورا

روز سوم: شرکت در مراسم عاشورا – تعزیه خوانی– صرف ناهار در سریزد – شکت در مراسم نخل برداری – بازدید از قلعه سریزد – شرکت در مراسم شام غریبان – اقامت در سریزد

روز چهارم: صرف صبحانه در کاروانسرا –بازدید از نائین – صرف نناهار در نائین -  حرکت به سمت تهران – رسیدن به تهران

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         - -
2 رستوران یا خانه محلی ژیوار رستوران یا خانه محلی ژیوار رستوران یا خانه محلی گردشگر
3 رستوران یا خانه محلی ژیوار رستوران یا خانه محلی گردشگر  رستوران یا خانه محلی گردشگر 
4 کاروانسرا ژیوار رستوران ژیوار - -
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیلۀ نقلیه در راه
2 خانه محلی سریزد
3 خانه محلی سریزد
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!