مکان: 
استان تهران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1396/07/13
تاریخ برگشت: 
1396/07/13
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
تکمیل
 65,000ریال 
65000 تومان
-+

برنامه تور تنگه واشی |تور یک روزه|

حرکت از تهران ساعت 6 صبح و شروع تور تنگه واشی

صبحانه را در رستوران صرف و به مسیر خود تا رسیدن به روستا ادامه می‎دهیم. وارد تنگه اول شده و در رودخانه ای با آب سرد پیاده روی می‏‎کنیم. پس از گذر از دشت بهشت وارد تنگه دوم می‎شویم و حدود 1 ساعت تا تنگه ساواشی رودخانه نوردی می‎کنیم. پس از کمی گشت و گذار به سمت دشت بهشت بازمی‎گردیم. ناهار را در این دشت صرف کرده و پس از استراحت و نوشیدن چای به سمت تنگه اول و در نهایت به سمت تهران بازمی‎گردیم و برنامه یک روزه تور تنگه واشی را خاتمه می دهیم.

رسیدن به تهران حدود ساعت 22

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار  طبیعت  گردشگر - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
صندل
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!