شفلرا آربوریکلا. Dwarf umbrella tree

 1,750,000ریال 
-+

گیاهی سبز چندساله‌ست که در شرایط محیطی مناسب گل هم می‌دهد.

شرایط نگهداری:
در فصل تابستان بهتر است هر هفته به گیاه آب دهید آنرا غبارپاشی کنید.
آبیاری بیش از حد باعث مرگ گیاه می‌شود.
شفلرا نور خورشید اما غیرمستقیم را ترجیح می‌دهد. نور مستقیم باعث سوختن برگ شفلرا می‌شود.می‌توانید در تابستان شفلرا را به خارج از منزل منتقل کرده و آن را در سایه قرار دهید.

مشخصات ظاهری گیاه :
ارتفاع از سطح زمین ۴۵ سانتیمتر
ارتفاع و قطر گلدان ۲۵ سانتیمتر