مکان: 
استان بوشهر
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
95/01/01
تاریخ برگشت: 
95/01/06
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
تکمیل
 795,000ریال 
795000
-+

روز 1: حرکت شب رو به سمت کازرون ساعت 21

روز 2: صرف صبحانه ، بازدید از شهر باستانی بیشاپور ، نقش برجسته های تنگه چوگان ، صرف ناهار بازدید از غار شاپور (این گشت اختیاری با درجه پیاده روی سنگین) اقامت در هتل کازرون

روز 3: صرف صبحانه، حرکت به سمت دلوار ، بازدی از موزه رئیس علی دلواری صرف ناهار ، حرکت به سمت بوشهر و بازدید از عمارت دهدشتی و موزه مردم شناسی ، پیاده روی در ساحل و اسکله بوشهر، بازدید از بافت قدیمی و خانه های قدیمی گلشن بوشهر و اقامت در خانه محلی بوشهر

روز 4: صرف صبحانه، حرکت به سمت گنبد نمکی جاشک و بازدید از آن ، حرکت به سمت سیراف، صرف ناهار ، بازدید از سیستم آب رسانی بندر سیراف ، بازدید از قبرستان های قدیمی سیراف ، قایق سواری در بندر سیراف اقامت در خانه محلی سیراف

روز 5: صرف صبحانه ، حرکت به سمت فیروزآباد ، بازدید از قلعه دختر ، بازدید از کاخ اردشیر بابکان ، خرید سوغات و صنایع دستی ، ادامه مسیر به سمت شیراز و آباده اقامت در هتل

روز 6: صرف صبحانه ، حرکت به سمت اصفهان، وقت آزاد برای خرید سوغاتی در اصفهان ، صرف ناهار ، حرکت به سمت تهران

غذا و پذایرایی: 
روزصبحانهناهارشام
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسط
1    --
2رستوران هتلژیواررستورانژیواررستوران هتلگردشگر
3رستوران هتلژیواررستورانگردشگرخانه محلیگردشگر
4خانه محلیژیواررستورانژیوارخانه محلیگردشگر
5خانه محلیژیواررستورانگردشگررستورانگردشگر
6رستوران هتلژیواررستورانژیوار  
نوع اقامت: 
روزمحلتوضیح
1وسیلۀ نقلیهاتوبوس توریستی
2هتل دو ستارهکازرون
3خانه محلیبوشهر
4خانه محلیسیراف
5هتل دو ستارهآباده
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
بادگیر
مناسب
کلاه آفتابی
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!