پپرومیا کاپراتا Peperomia caperata

 1,250,000ریال 
-+

این گیاه زینتی برای رشد کم خود نیاز به نوری غیرمستقیم و کم دارد و بهتر در پشت پنجره‌هایی با پرده قرارش دهید.

شرایط نگهداری :
این گیاه نیاز به آب کمی دارد و بهتر است برای تامین رطوبت مورد نیاز گیاه از دستگاه رطوبت ساز یا غبارپاشی روزانه استفاده کنید.
بهتر است در فصل رشد این گیاه و بطور مرتب کودهای انجام دهید.

مشخصات ظاهری گیاه :
ارتفاع از سطح زمین ۲۲ سانتیمتر
ارتفاع و قطر گلدان ۱۲ سانتیمتر