مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/07/10
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 6,300,000ریال 
6گ3000 تومان
-+

حرکت ساعت 5 صبح از تهران

صرف صبحانه در رستوران در جاده قم-کاشان

بازدید از خانه عامری ها، باغ فین . شهر زیرزمینی اویی

صرف نهار درطبیعت

بازگشت به سمت تهران

رسیدن به تهران حدود 10 شب

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار رستوران گردشگر - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
صندل
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!