مکان: 
استان مازندران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/09/13
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
تکمیل
 19,500,000ریال 
195000 تومان
-+

 

برنامه رو زنخست: حرکت 5 صبح از تهران، صرف صبحانه در جاده، ادامه مسیر به روستا، بازدید از روستا، نیسان سواری تا نزدیک محل کمپ، پیاده روی در دل جنگل، استقرار و صرف ناهار در جنگل، گشت عصر در دل جنگل در بین درختان راش، جمع کردن هیزم برای آتش شب، صرف عصرانه، استراحت، شب گردی در دل جنگل، شب نشینی در کنار آتش

برنامه روز دوم: بیداری ساعت 8 صبح، صرف صبحانه، جمع کردن وسایل، پیاده روی کوتاه، نیسان سواری، حرکت به سمت تهران، صرف ناهار در آمل، ادامه مسیر به سمت تهران، رسیدن به تهران قبل نیمه شب

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار  طبیعت  ژیوار طبیعت ژیوار
2 طبیعت ژیوار رستوران گردشگر در راه گردشگر
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 کمپ جنگل گرگ کوه
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز دارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!