مکان: 
استان تهران
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
95/09/08
تاریخ برگشت: 
95/09/08
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 ریال500,000, 
50000 تومان
-+

 

تور یک روزه برف بازی |گرمابدر|

 

حرکت : 7 صبح از میدان ونک، ادامه مسیر به سمت فشم ، صرف صبحانه در رستوران، ادامه مسیر به سمت گرمابدر

پیاده روی تا دامنه های پوشیده از برف و شروع برف بازی، استقرار و روشن کردن آتش و صرف چای ذغالی در دل برف و سرما، صرف ناهار، برگشت به سمت ماشینو بازگشت  به تهران قبل از ساعت 10 شب

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  رستوران  ژیوار  طبیعت

گردشگر 

- -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تداد گردشگر
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
لباس گرم
کفش: 
کوهپیمایی
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است
تور ویژه

سوالی دارید؟ بپرسید!