گل اگزالیس یا پروانه‌ای

 900,000ریال 
-+

این گیاه زیبا دارای برگ‌های بنفش است که در شب بسته و در طول روز باز می‌شود و بدلیل همین ویژگی گل پروانه ای هم گفته می‌شود.

شرایط نگهداری:
این گیاه برای حفظ رنگ بنفش خود نیاز به نور زیاد غیرمستقیم دارد.
باتوجه به اینکه این گیاه داراب پیاز است باید در آبیاری محتاطانه عمل کنیدو تا خشکی کامل خاک اقدام به آبیاری نکنید.
برای حفظ رطوبت گیاه در فواصل زمانی مرتب اقدام به غبارپاشی کنید و یا اینکه برای کیاهتان جزیره درست کنید.

ویژگی ظاهری گیاه :
ارتفاع گیاه از سطح زمین ۲۵ سانتیمتر
ارتفاع و قطر گلدان ۷ سانتیمتر