تور تهرانگردی |بازدید از برج میلاد|

تور تهران گردی برج میلاد تهران

تور یک روزه و بازدید از:

طبقات مختلف برج میلاد به همراه گنبد آسمان

صرف نهار در برج میلاد

ریال1,350,000

تور تهرانگردی |موزه گردی در تهران قدیم|

تهران گردی و موزه گردی در تهران قدیم

تور یک روزه بازدید از:

موزه ایران باستان

موزه پست

موزه آبگینه

میدان مشق و سردر باغ ملی

صرف نهار در خیابان سی تیر

ریال850,000

تور تهرانگردی شمال تهران|کاخ سعدآباد و نیاوران|

تور تهران گردی شمال تهران|کاخ سعدآباد و نیاوران|

تور یک روزه بازدید از:

کاخ سعد آیاد

کاخ نیاوران

صرف نهار در بازار تجریش

ریال1,350,000

تور تهرانگردی |سرگذشت زرتشتیان ایران|

زرتشتیان ایران یک اقلیت مذهبی در کشور ایران هستند که به دین زرتشتی معتقد می‌باشند. بیشتر این افراد در استان‌های یزد و کرمان بسر می‌برند. همچنین در قرن بیستم بر اثر مهاجرت‌های گسترده این اقلیت در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و اهواز نیز حاضر هستند. در تور تهرانگردی سرگذشت زرتشتیان ایران ازآتشکده آدریان تهران و برج
خاموشان ری  بازدید می کنیم و همچنین از آتشکده ری بازدید پیرامونی خواهیم داشت.

ریال800,000

ده ونک ویژه|تور تهران گردی و ورزش زورخانه ای|

" ده ونک ویژه|تور تهران گردی و ورزش زورخانه ای| "

قدمت ورزش زورخانه ای به ایران باستان باز می گردد.در آن دوران افرادی که دارای قدرت بدنی و شجاعت نفس بودند برای جامعه دارای ارزش و اهمیت خاصی بودند. آیین های ورزش زورخانه ای تحت تاثیر فرهنگ و سنت های اجتماعی زمان به این ورزش اضافه شده اند.

ریال600,000