تور تهرانگردی شب یلدا 96|پیاده روی درخیابان لاله زار و شب نشینی|

 تور تهرانگردی شب یلدا با ژیوار در لاله زار و کافه دیاموند


ظرفیت تور گروه اول تکمیل شده، گروه دوم بعد از گشت در خیابان لاله زار به کافه رمنس خواهند رفت.


ریال450,000

تور تهرانگردی |بازدید از برج میلاد|

تور تهرانگردی برج میلاد تهران

تور تهرانگردی |بازدید از برج میلاد|

تور یک روزه و بازدید از:

طبقات مختلف برج میلاد به همراه گنبد آسمان

ریال1,350,000

تور تهرانگردی |موزه گردی در تهران قدیم|

تور تهرانگردی و موزه گردی در تهران قدیم

تور تهرانگردی |موزه گردی در تهران قدیم|

تور یک روزه بازدید از:

موزه ایران باستان

موزه پست

موزه آبگینه

میدان مشق و سردر باغ ملی

ریال850,000

تور تهرانگردی شمال تهران |کاخ سعدآباد و نیاوران|

تور تهرانگردی شمال تهران|کاخ سعدآباد و نیاوران|

تور تهرانگردی شمال تهران|کاخ سعدآباد و نیاوران|

ریال1,350,000