ترکمن صحرا و اسب‌های این منطقه

مهمترین وجه تمایز اسب ترکمن با سایر اسب‌های جهان در زیبایی٬ چابکی و سرعت می‌باشد. پراکندگی فعلی اسب ترکمن٬ استپ‌های مرز روسیه در شمال٬ منطقه بجنورد و حوالی قوچان است و بیشترین تعداد آنها در شهرستان‌های آق قلا و گنبد کابوس است.

اسب‌های ترکمن از لحاظ اندام‌شناسی و خالص بودن به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که قدیمی‌ترین آن‌ها اسب ترکمن آخال تکه است و دارای اندام ظریف و باریک با پاهای بلند٬ سم‌های کوچک نرم و شکننده٬ طویل بودن بدن و ظعیف بودن کمر می‌باشد. نوع دیگر اسب‌ ترکمن اسبان ترکمن جرگانی است که برای باربری و حمل و نقل و گاری کشی و کار در زمین‌های کشاورزی و مسیرهای صعب‌العبور از آن استفاده می‌شود و تنومند و نسبتا سنگین و در عین حال مطیع و سر به راه می‌باشند. نوع دیگر اسب ترکمن چنارانی می‌باشد که برای اولین بار توسط نادر شاه افشار از آمیزش بهترین نوع اسب عرب با مادیان‌های آخال تکه در منطقه چناران خراسان به وجود آمد که بسیار سریع و دونده بود. و برای حمل تجهیزات جنگی و سواران مسلح و کوهستان‌ها مناسب می‌باشند.

 

 

بیشتر بدانید:

تور طبیعت گردی ترکمن صحرا

تور ترکمن صحرا، وضعیت اجتماعی شهرستان بندر ترکمن

ترکمن صحرا و موسیقی ترکمن ها