یکی از مناطقی که همواره مناسب تورهای یک روزه بوده و هست منطقه فیروزکوه است. فیروزکوه به دلیل فاصله کمش با تهران و منظر طبیعی مقصد مهمی برای برگزاری تور یک روزه است. یکی از جاهای که در تور یک روزه از ان دیدن می شود، روستای هرانده و غار بورنیک است. غار بورنیک در 23 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکوه و 6 کیلومتری روستای هرانده واقع شده است.

غار بورنیک در انتهای یکی از دره های منشعب از دره طولانی و وسیع هرانده قرار دارد. از ژرفای دره، رودخانه پر آب نمرود جریان دارد. آب نمرود از حوضه وسیع دامنه شمالی کوه قره داغ و دامنه های کوه میشینه مرگ سرچشمه می گیرد. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر شکل یافته کلمه بار جهت سهولت تلفظ در اضافه شده به کلمه نیک است. بار به معنی ساحل، کنار و جای امن است. بنابراین بورنیک یا بارنیک؛ یعنی محل امن خوب، که به دلیل موقعیت خاص محل غار کلمه ای پرمعناست. دهانه غار از دید پنهان و به رودخانه نزدیک است. به همین دلیل برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غار نشینی، محل مناسب بوده است.