جستارهایی در باب عشق

کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن است و از سوی انتشارات نیلوفر در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است.
در پشت کتاب جستارهایی در باب عشق الیاس کانتی می گوید:

دیدن ورای آدم ها آسان است، ولی ما را به جایی نمی رساند.” به عبارت دیگر چه آسان و چه بی فایده در افراد عیب می یابیم. آیا وقتی عاشق می شویم بعضاً به این دلیل نیست که، حتی به بهای کوری خودمان در این فرایند و آن لحظه خواسته ایم، دیدن ورای آدم ها را نفی کنیم؟ اگر بدبینی و عشق دو گزینه متقابل باشند، آیا عاشق شدن ما به این دلیل نیست که می خواهیم از موضع ضعف بدبینی، نجات یابیم؟ آیا در هر ” عشق در نگاه اول” نوعی گزافه پردازی نسبت به خصوصیات معشوق وجود ندارد؟ نوعی گزافه پردازی که ما را از منفی نگری معمول مان منفک می کند و تمرکز و نیرویمان را معطوف کسی می کند که چنان باورش داریم که هرگز حتی خود را چنین باور نداشته ایم.

دوباتن در این کتاب، عشق را از زوایه‌ های مختلف بررسی می‌کند. این یکی از هنرهای دوباتن است که یک موضوع را می‌ گیرد و از نظر ادبیات، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و فلسفه تحلیل می‌کند و به این می‌ پردازد که هر کدام از آنها چه بازتاب‌ هایی دارند و سرانجام، عاقبت کار به کجا می‌انجامد.

داستان این کتاب روایت دو مسافر است که کنار هم در هواپیما قرار می گیرند و به مرور علاقه ای میان آن ها ایجاد می شود و در نهایت کار آن ها به عشق می رسد.
رابطه آن ها فراز و نشیب هایی را تجربه می کند و پس از مدتی به پایان می رسد. این پایان رابطه مرد را دچار افسردگی می کند تا اینکه پس از مدتی…