بعد از گذراندن یک هفته کاری و پر مشغله، روز جمعه یا هر تعطیلی حتی وسط هفته فرصت مناسبی است برای گردش، پشت کردن به شهر و زدن به دل طبیعت... در این موقعیت شرکت در تور یک روزه یعنی استفاده از همین اندک فرصت تعطیلی.

تور یک روزه

تور های یک روزه ی آخر هفته و تعطیلات فرصت مناسبیست برای از بین رفتن خستگی یک هفته ی پر مشغله.