سفرنامه تور اسالم به خلخال ( تور خلخال به اسالم )

برنامه پیاده روی در جنگل های خلخال تا اسالم ( تور اسالم به خلخال ) در هفته دوم آبان ماه با حضور 15 نفر از دوستان برگزار شد.

تور ایرانگردی، جاذبه های طبیعی ایران

برآوردها و نظریه های کارشناسی حاکی از آن است که بالغ بر 4000 جاذبه بالقوه طبیعی در کشور وجود دارد اما تا کنون اطلاعات جامعی از وضعیت و ویژگی های اکثر آنها، فصول قابل بهره برداری، امکان کاربری در سطوح محلی، ملی و بین المللی، محدودیت ها و امکانات م

حل مشکل بیکاری با رونق صنعت گردشگری

حل مشکل بیکاری با رونق صنعت گردشگری

گفت و گو با مهندس جهانگیری مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری

تور برف بازی

به تدریج و با گذشت زمان و دور شدن آدم ها از طبیعت بعضی از عادات قدیمی و معمولی تبدیل به آرزوهای دست نیافتنی می شود. یکی از همین آرزو ها برف بازی است!

تور جنگل ابر

تور جنگل ابر ( بهار و تابستان 97)

در جنگل ابر حدود هشتاد و پنج نوع گونه گیاهی وجود دارد که از جمله ی آن راش، بلوط، ممرز ،افرا، شيردار، توسكا، آزاد داغداغان، گونه های كلاه مير حسن ، چوبک، اسپرس، دم روباهی، آويشن و شبدر است که در ادامه تعدادی از آنها را مورد بررسی و مطالعه