"داستان" را سر بکشید!

اول ماه که می شود روی دکه ها خودنمایی می کند. تازه بعضی وقت ها  دو سه روز زودتر سر و کله اش پیدا می شود، مثل دوست های خوش قول. "داستان" با بقیه خانواده "همشهری" فرق دارد. شبیه بچه های ناخلف است.

چرا دور ترکیه؟ چرا عکاسی؟

در تور عکاسی دور ترکیه ما قدم به کشوری با تاریخچه ای به قدمت حضور بشر بر این کره ی خاکی خواهیم گذاشت. کشوری که در جای جای خود بخشی از خاطرات یک تمدن باستانی را دفن کرده.

نوروز

اسم نوروز با عدد هفت گره خورده . نه به این خاطر که نوروزِ و هفت سینش (که هست و بهش می رسیم)! به خاطر اینکه نوروز انگار از یک هفته قبلش شروع میشه . یک هفته قبل از زمانی که خورشید از صفحه استوای زمین بگذره و به سمت شمال آسمون بره .

پیشنهاد هفته: اعترافات ذهن خطرناک من

بهمن، ماه آشتی با سینماست. خیلی از ما که در طول سال کمتر به سینما می رویم در بهمن دلمان می خواهد یکی از فیلم های جشنواره را هم که شده در سینما ببینیم. این شاید یک پیشنهاد خطرناک برای ما باشد!

چرا کویر مصر؟

کویر مصر سفر به سرزمین آسمان پر ستاره است و روستاهایی که به دور از هیاهوی زندگی شهری اند.

تور کردستان، تور اورامان سرزمین بلوط

یکی از جاذبه های تور اورامان و به طور کلی تور کردستان جنگل های بلوط زاگرس هستند که سیمای زیبایی به این منطقه بخشیده اند.

تور جنگل، جنگل های ارس

در جنگل های ناحیه خزری ایران تنوع زیادی وجود دارد. در تور جنگل از انواع این جنگل ها دیدن خواهیم کرد.

تور ترکمن صحرا

در تور ترکمن صحرا شما علاوه بر آثار طبیعی و تاریخی با گونه های جانوری و گیاهی نیز برخورد می کنید که شناخت آن ها باعث می شود که لذت بیشتری از سفر ببرید.

پیشنهاد هفته: شهر کتاب مرکزی

 شهرکتاب مرکزی، جایی برای همه فصول

اگر دلتان می خواهد چند ساعتی از هیاهوی شهر دور باشید، بروید و در دنیای کتاب ها و خیال ها غرق شوید، سری بزنید به شهرکتاب مرکزی.

تور قشم، قسمت اول

جزیره پهناور قشم با مساحتی نزدیک به 1500 کیلومتر مربع نه تنها بزرگترین جزیره در ایران بلکه از بسیاری از کشورهای مستقل جهان نیز بزرگتر است.