تور یک روزه

تور های یک روزه ی آخر هفته و تعطیلات فرصت مناسبیست برای از بین رفتن خستگی یک هفته ی پر مشغله.

تور طبیعت گردی

 طبیعت گردی نوعی از گردشگری است که در آن گردشگر، به مناطق طبیعی و دست نخورده سفر می کند و از آن ها دیدن می کند. تور طبیعت گردی وابسته به طبیعت و حیات طبیعی است.