دولاب کردستان

روستای دولاب دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است و در حدود ۱۶۰ چشمه دائمی دارد که گواه نامش دولاب یعنی «دول ئاو» است. کردستان و دولاب چهارفصل هستند.

زوج خوشبخت، ۴۰ روز در حجله‌ای که در خانه عروس است سپری می‌کنند (سه روز بدون اینکه از حجله خارج شوند) و در این مدت پدر داماد خرج خانه را می‌دهد.

ژیوار را ما با دست­های خالی (خالی تر از آنچه که بشود تصورش را کرد) و از هیچ ساختیم و ایده­ ها و آرزوهایمان را در آن به ثمر رساندیم.

دلفین های جزیره هنگام

ناخدای ما، جوانی ۲۳ ساله به نام بنیامین است. متولد هنگام، شوخ و سبزه. همان ابتدا برای شکستن یخ مجلس، ما را به یک دهن بندری ناب مهمان کرد: "سیاه نرمه نرمه، سیاه توبه توبه... سیاه زعفرانم سیاه..." به وجد آمدیم و خود را به عنوان یک ناخدا در جستجوی دلفین تصور کردیم

بنای خانه کاظمی دارای ویژگی های خانه های سنتی ایران شامل: بیرونی، اندرونی، آب انبار، مطبخ، اصطبل و سایر ملحقات بوده است و متناسب با شان صاحب خانه، نوع روابط و جایگاه اجتماعی ایشان ساخته شده‎است. بخش شاه‎نشین این خانه دارای ارسی‎های بسیار زیبا است.

ملا نصرالدین برای ما همیشه ملانصرالدین خودمان بوده‎است. هیچ وقت فکر نمی کردیم این ملا با آن رفتارهای ایرانی- به زعم ما -به ملت دیگری تعلق داشته باشد، چه رسد به اینکه سنگ قبرش هم در جایی نزدیک به قونیه باشد و اصلا نام های جور واجور داشته باشد.

از سیمین پرسیدیم همسایگی با نیما چگونه می‌گذشت و روابط نیما و عالیه چطور بود و سیمین به خنده برای‌مان از پیاز گفت و جلال از شیطنت شراگیم و نیما شاکی بود که چطور شراگیم مرغ و خروس و گربه نگه می‌داشته و زندگی را زهرمارش می‌کرده.