تور تاجیکستان با ژیوار

درباره تاجیکستان نقاط مشترک فرهنگی و تاریخی و دینی ایران و تاجیکستان و سفر به دیار رودکی چقدر می دانید؟

خیابان لاله زار تهران - تابستان سال ۱۳۳۵

فیلمی رنگی و بسیار جالب و نایاب از خیابان لاله زار در سال 1335 که به تازگی از یک آرشیو شخصی منتشر شده است. با ژیوار در لاله زار همراه شوید.

نظر هر کس البته برای خودش محترم است اما من بریانی حاج محمد را به همه‌ی بریانی‌های مشهور شهر از "اعظم" تا "شاد" و "جارچی باشی" و "ریحون" ترجیح می‌دهخم. مغازه‌ی حاج محمود در راسته‌ی بازارحدفاصل مسجد جامع سبزه‌میدان است.

وقتی جنگ جهانی دوم کشورهای فراوانی را در تاریکی و وحشت فرو برده‌بود، مهاجرت کورسوی امیدی بود برای رسیدن به یک زندگی بهتر و بسیاری از لهستانی‌ها، که در دوسوی خود آلمان نازی و شوروی کمونیستی را می‌دیدند به سوی ایران آمدند و بسیاری از آن‌ها در اصفهان ساکن شدند.

همیشه صحبت از تفریح که در هر جمعی می‎شود حتما یکی دو نفری هستند که بگویند ما ایرانی‎ها اصولا تفریحی جز رستوران رفتن نداریم و برای همین رستوران‎های جدید عین قارچ هر روز از زمین سر در می‎آورند.