سی روز مانده به نوروز |سی سخت: بام ایران|

سی سخت شهری کوهستانی است که مناظر بسیار بدیعی از قلل مرتفع، آبشارها، چشمه‌ها، کوهسارها و دریاچه‌ها دارد. اعتقاد مردم بر این است که سی مرد سخت از سرما و کولاک برف در این سرزمین از دنیا رفته اند.

اکثر ما که ساکن شهر تهران هستیم، گمان می کنیم هرگز در تهران نمی توانیم وقت گذرانی یا بهتر بگویم، "خوش گذرانی" به سبکی متفاوت تر از بام تهران و رستوران ها و کافه ها و مکان های تکراری داشته باشیم. 

حکمت گرانی تور سمرقند و بخارا چیست؟

اسم تور ازبکستان یا تاجیکستان که می آید همه مان احساس می کنیم سفر ارزانی در پیش است: یک تک پا بلند می شویم و می رویم سمرقند و بخارا ی خودمان دیگر!

"داستان" را سر بکشید!

اول ماه که می شود روی دکه ها خودنمایی می کند. تازه بعضی وقت ها  دو سه روز زودتر سر و کله اش پیدا می شود، مثل دوست های خوش قول. "داستان" با بقیه خانواده "همشهری" فرق دارد. شبیه بچه های ناخلف است.

چرا دور ترکیه؟ چرا عکاسی؟

در تور عکاسی دور ترکیه ما قدم به کشوری با تاریخچه ای به قدمت حضور بشر بر این کره ی خاکی خواهیم گذاشت. کشوری که در جای جای خود بخشی از خاطرات یک تمدن باستانی را دفن کرده.

نوروز

اسم نوروز با عدد هفت گره خورده . نه به این خاطر که نوروزِ و هفت سینش (که هست و بهش می رسیم)! به خاطر اینکه نوروز انگار از یک هفته قبلش شروع میشه . یک هفته قبل از زمانی که خورشید از صفحه استوای زمین بگذره و به سمت شمال آسمون بره .

پیشنهاد هفته: اعترافات ذهن خطرناک من

بهمن، ماه آشتی با سینماست. خیلی از ما که در طول سال کمتر به سینما می رویم در بهمن دلمان می خواهد یکی از فیلم های جشنواره را هم که شده در سینما ببینیم. این شاید یک پیشنهاد خطرناک برای ما باشد!

چرا کویر مصر؟

کویر مصر سفر به سرزمین آسمان پر ستاره است و روستاهایی که به دور از هیاهوی زندگی شهری اند.

تور کردستان، تور اورامان سرزمین بلوط

یکی از جاذبه های تور اورامان و به طور کلی تور کردستان جنگل های بلوط زاگرس هستند که سیمای زیبایی به این منطقه بخشیده اند.

تور جنگل، جنگل های ارس

در جنگل های ناحیه خزری ایران تنوع زیادی وجود دارد. در تور جنگل از انواع این جنگل ها دیدن خواهیم کرد.